Obrazci | Vloge | Dokumenti

Kazalo: OBRAZCI, VLOGE, POGODBE| PRAVILNIKI, POJASNILA,NAČRTI,… | PUBLIKACIJE, LETNI DELOVNI
NAČRTI

 

 

 

PUBLIKACIJE, LETNI DELOVNI NAČRTI (nazaj)                                                            

DATUM

 

Letni delovni načrt za šolsko leto 2021-22 15. 10 . 2021
Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2020-21 15. 10. 2021
Publikacija za šolsko leto 2021-22 6. 9. 2021
Letni delovni načrt za šolsko leto 2020-21 6. 10. 2020
Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2019-20 6. 10. 2020
Publikacija za šolsko leto 2020-21 30. 8. 2020
Letni delovni načrt za šolsko leto 2019-20 30. 9. 2019

 

 

Današnjih ogledov: 1
Skupno št. ogledov: 100

Dostopnost