Skoči na glavno vsebino

Vpis v srednje šole

Dragi devetošolci in spoštovani starši!

V letošnjem letu je pred vami pomembna odločitev, ko se boste devetošolci odločali o nadaljnji poklicni oz. izobraževalni poti po končani osnovni šoli. Da bo vaša izbira čim bolj ustrezala vam, vas spodbujam, da iščete čim več informacij. Pogovarjajte se z zaposlenimi o pozitivnih in negativnih vidikih posameznih poklicev, o dobrih in slabih straneh posameznih srednjih šol, brskajte po spletu, sprašujte znance, sorodnike, prijatelje, oglasite se v svetovalni službi. Razmišljajte o svojih interesih, o svojih učnih navadah, ocenah, spretnostih, sposobnostih, osebnostnih lastnostih, motivaciji in ciljih. Naj bo vaša odločitev premišljena.

Starši, pogovarjate se s svojimi devetošolci o različnih poklicih, nudite jim pomoč pri iskanju informacij, podprite jih pri raziskovanju njihovih interesov in močnih področij, pogovarjate se o njihovi motivaciji in ko boste prepričani, da so zbrali dovolj tako pozitivnih kot negativnih informacij, zaupajte v njihovo lastno presojo ter jih podpirajte na njihovi nadaljnji poti.

Sprotne informacije o dogajanju in aktivnostih bodo učencem tekom celotnega leta posredovane pri urah pouka, razrednih urah, v skupini na Teamsih, na oglasni deski šole, šolski spletni strani ter v pisni obliki. Izpolnili bodo tudi vprašalnik Kam in kako in namere o svojem vpisu.

Cilj šole naj bo pripraviti mlade, da se bodo lahko izobraževali vse življenje. Robert Hutch

Pojdimo pogumno skupaj na pot izbire!
Šolska svetovalna služba, Lucija Marinko

1 Izračun točk za vpis

Tabela za izračun točk ()

 

2 Razpis za vpis
  1. Razpis (, 25. 1. 2023)
  2. Razpis dodatne informacije ( 25. 1. 2023)
  3. Prosojnice z roditeljskega sestanka ( 24. 1. 2023)

Več informacij na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo

3 Informativni dnevi

Na Ministrstvu (https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/) so objavili tabelo srednjih šol z njihovimi spletnimi stranmi ter informacijami glede izvedbe informativnih dni. Ponudba za osrednjeslovensko regijo se začne v vrstici 68, pod zaporedno številko 36.

4 Omejitev vpisa

Seznam srednjih šol, ki bodo omejile vpis v 1. letnik za šolsko leto 2020/2021 ()

Spodnje meje izbirnih postopkov – zbirka ( 16. 9. 2022)

5 Rokovnik za vpis v SŠ

Rokovnik za vpis v srednje šole za šolsko leto 2023/24 ( 25. 1. 2023)

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov NPI-in SPI SSI in GIM za šolsko leto 2023-2024 ( 25. 1. 2023)

Srednješolski vpisnik (spletna verzija) – opisi srednjih šol in njihovih programov:
https://www.dijaskisvet.si/srednjesolski-vpisnik/ 

6 Izobraževalna shema v Sloveniji

Shema ()

Opis srednješolskega izobraževanja ()

7 Štipendije

http://www.sklad-kadri.si

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

8 Opis poklicev

https://www.mojaizbira.si/poklici

https://srednjesole.aktualno.si/poklici/

9 Kam in kako

https://www.kaminkako.si/kudos#/

10 Publikacija Srednješolski vpisnik 2022/23

https://online.fliphtml5.com/ebgcu/jspf/#p=2

11 Več informacij

http://www.mojaizbira.si

https://srednjesole.aktualno.si/ 

https://slovenskesrednjesole.si/ 

 

Današnjih ogledov: 1
Skupno št. ogledov: 387

Dostopnost