Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti

š.l. 2022-23

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

UČITELJ-ICA

UR/TEDEN

FILMSKA VZGOJA I Renata More 1
FRANCOŠČINA I Jerneja Osredkar 2
FRANCOŠČINA II Jerneja Osredkar 2
FRANCOŠČINA III Jerneja Osredkar 2
IZBRANI ŠPORT odbojka, košarka Nina Penko, Miha Košnik, Marko Šosterič 1
KEMIJA V OKOLJU Nina Zupanc 1
LIKOVNO SNOVANJE II Lea Cebe Podržaj 1
LIKOVNO SNOVANJE III Lea Cebe Podržaj 1
MULTIMEDIJA Mitja Vatovec 1
NAČINI PREHRANJEVANJA Jana Beronja 1
NEMŠČINA I Jadranka Pavčič 2
OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI Jože Drab 1
POSKUSI V KEMIJI Nina Zupanc 1
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA Mitja Vatovec 1
RASTLINE IN ČLOVEK Nina Zupanc 1
ŠAHOVSKE OSNOVE Tomaž Božič Nosan 1
ŠAHOVSKO KOMBINIRANJE Tomaž Božič Nosan 1
SODOBNA PRIPRAVA HRANE Jana Beronja 1
ŠPORT ZA SPROSTITEV Miha Košnik, Nina Penko, Marko Šosterič 1
ŠPORT ZA ZDRAVJE Miha Košnik, Nina Penko, Marko Šosterič 1
TURISTIČNA VZGOJA Nina Zupanc 1
UREJANJE BESEDIL Mitja Vatovec 1
VZGOJA ZA MEDIJE – RADIO Renata More 1
VZGOJA ZA MEDIJE – TELEVIZIJA Renata More 1
ZVEZDE IN VESOLJE Urška Šetina 1

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

RAZRED /ŠOLA

UR/TEDEN
ANGLEŠČINA 1. razred, PŠ in MŠ 1
RAČUNALNIŠTVO 4. r. PŠ; 4., 5., 6. r. MŠ 1
ŠPORT 4., 5., 6. razred MŠ 1
NEMŠČINA 4., 5., 6. razred MŠ 2
TEHNIKA 6. razred MŠ 1

 

Današnjih ogledov: 1
Skupno št. ogledov: 695

Dostopnost