Izbirni predmeti

š.l. 2021-22


OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

UČITELJ-ICA

UR/TEDEN
DALJNOGLEDI IN PLANETI Urška Šetina 1
FILMSKA VZGOJA I Renata More 1
FRANCOŠČINA I Jerneja Osredkar 2
FRANCOŠČINA II Jerneja Osredkar 2
FRANCOŠČINA III Jerneja Osredkar 2
IZBRANI ŠPORT odbojka, košarka Nina Penko, Marko Šosterič 1
LIKOVNO SNOVANJE II Lea Cebe Podržaj 1
LIKOVNO SNOVANJE III Lea Cebe Podržaj 1
LITERARNI KLUB Katarina Leban Škoda 1
NEMŠČINA III Jadranka Pavčič 2
OBDELAVA GRADIV – LES Jože Drab 1
OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI Jože Drab 1
POSKUSI V KEMIJI Dominika Slokar De Lorenzi 1
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA Mitja Vatovec 1
RETORIKA Renata More 1
ŠAHOVSKE OSNOVE Tomaž Božič Nosan 1
ŠAHOVSKO KOMBINIRANJE Tomaž Božič Nosan 1
ŠAHOVSKA STRATEGIJA Tomaž Božič Nosan 1
SODOBNA PRIPRAVA HRANE Jana Beronja 1
ŠPORT ZA SPROSTITEV Miha Košnik, Nina Penko,
Marko Šosterič
1
ŠPORT ZA ZDRAVJE Miha Košnik, Nina Penko,
Marko Šosterič
1
TURISTIČNA VZGOJA Dominika Slokar De Lorenzi 1
UREJANJE BESEDIL Mitja Vatovec 1
VZGOJA ZA MEDIJE – RADIO Renata More 1
VZGOJA ZA MEDIJE – TELEVIZIJA Renata More 1

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

RAZRED /ŠOLA

UR/TEDEN
ANGLEŠČINA 1. razred, PŠ in MŠ 1
RAČUNALNIŠTVO 4. razred PŠ in MŠ
5., 6. razred MŠ
1
ŠPORT 4., 5., 6. razred MŠ 1
NEMŠČINA 4., 5., 6. razred MŠ 2
TEHNIKA 6. razred MŠ 1

 

Današnjih ogledov: 1
Skupno št. ogledov: 89

Dostopnost