Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

š.l. 2022-23


Kazalo: KONTAKTI | DELO

 
KONTAKTI (nazaj)

 
DELO (nazaj)
ŠOLSKA SVETOVALALNA SLUŽBA

Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spore s sošolci ali učitelji, če ima druge čustvene stiske in težave, mu lahko pomaga šolska svetovalna služba. Z različnimi vprašanji se lahko na šolsko svetovalno službo obrnejo tudi starši. Šolska svetovalna služba vodi vpis šolskih novincev, koordinira delo z nadarjenimi učenci, usmerja učence v srednješolske programe, organizira preventivne aktivnosti ter skupaj s pedagoškimi delavci išče najustreznejše načine dela z učenci.

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM

Individualna in skupinska pomoč se izvaja v okviru razpoložljivih ur. Ure so namenjene tako nadarjenim učencem kot učencem z učnimi težavami. Učence v te oblike dela vključujemo s soglasjem staršev.

DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM

Šola izvaja za učence s posebnimi potrebami prilagojeno izvajanje programa z dodatno strokovno pomočjo in učno pomočjo. Osnova za tovrstno pomoč je izdana odločba učencem po izpeljanem postopku usmerjanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Delo poteka po vnaprej pripravljenem individualiziranem programu.

 

Današnjih ogledov: 1
Skupno št. ogledov: 325

Dostopnost